Algemene voorwaarden

Een opdracht voor het maken van een kunstwerk beschouw ik als een resultaatverplichting, maar wel als een leuke verplichting. Hierbij gebruik ik de door u aangeleverde foto als vertrekpunt en zal ik proberen om zo goed mogelijk te anticiperen op uw wensen.

Hiervoor zal ik mij inzetten waarbij mijn tijdsbesteding tijdens de uitvoering ongeveer zal overeenkomen met mijn tijdsraming vooraf. Als mijn werkelijke tijdsbesteding deze raming dreigt te overschrijden door uw aanvullende wensen, dan treed ik hierover met u in overleg en maken we hierover een aanvullende afspraak.

Vooraf heb ik een opleverdatum gepland en aan u gemeld. Door onvoorziene omstandigheden zou het kunnen dat deze datum niet haalbaar is.  Ik zal dan zo snel mogelijk een nieuwe opleverdatum plannen en u hierover informeren.

Na levering van het kunstwerk wordt u de nieuwe eigenaar en bent u ervoor verantwoordelijk. Om te kunnen blijven genieten van het kunstwerk, dient u ervoor te zorgen dat het kunstwerk niet kan beschadigen.

Mocht u het kunstwerk ooit willen doorverkopen, dan verzoek ik u mij hierover te informeren.